Програма
Цена: 600.00 лв
Маникюрна процедура. Анатомия и физиология на кожа. Състояния на ноктите. Управления на услугата. ЗБУТ.
  • Български
  • 6 курса
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 120.00 лв
Самообучение
Анатомия и физиология на кожата. Кожни придатъци.
  • 19 слайда
  • 01:55 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 120.00 лв
Самообучение
Лични предпазни средства, хигиена и дезинфекция в салона, нива на обеззаразяване.
  • 19 слайда
  • 01:50 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 120.00 лв
Самообучение
Състояния на ноктите. Дистрофии и заболявания.
  • 31 слайда
  • 02:05 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 120.00 лв
Самообучение
Управление на услугата. Започване на работа. Калкулации на услугите.
  • 12 слайда
  • 01:10 часа
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 240.00 лв
Самообучение
Маникюр. Грижа за кожата. Поставяне на покрития от лак и гел лак.
  • 32 слайда
  • 02:10 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

icon
Горе